Welcome

Forgot Password?
Online Members
None
Online Guests: 1
Recruitment
Open

Roster
BF4 Lagdrop Fix
Forum » Forums » Battlefield 4
Joined: 21st Sep 2013
Rank: Friends
Likes 34
7th Oct 2013

RenderDevice.Dx11Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 1
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurForceOn 0
WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0
WorldRender.MotionBlurMax 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0

PerfOverlay.DrawFps 1
GameTime.MaxVariableFps 60
PerfOverlay.DrawGraph 0


Her er "user.cfg" fila.

Ting som dere kan slå av og på av viktighet er:

PerfOverlay.DrawFps 0


For å vise FPS inne i spillet.

PerfOverlay.DrawGraph 0


For å vise graf over CPU og GPU.

Sett 1 istedefor 0 for å slå på.

Sett også en fast FPS for å unngå spikes:

GameTime.MaxVariableFps 60


Link til siden:  http://www.nbfc.no/plugins/for ... ewtopic.php?585.last
Like (1) · Comments (0)
Forum » Forums » Battlefield 4
Please login or register to reply.
Chat Box
Site Visitors
22152
11231
2090
1797
939
740
631
597
508
462
437
383
Donate

Donate