Welcome

Forgot Password?
Online Members
None
Online Guests: 2
LiveSecure Activity
Recruitment
Open

Roster
BF4 Lagdrop Fix
Forum » Forums » Battlefield 4
Joined: 21st Sep 2013
Rank: Friends
Likes 34
7th Oct 2013

RenderDevice.Dx11Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 1
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurForceOn 0
WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0
WorldRender.MotionBlurMax 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0

PerfOverlay.DrawFps 1
GameTime.MaxVariableFps 60
PerfOverlay.DrawGraph 0


Her er "user.cfg" fila.

Ting som dere kan slå av og på av viktighet er:

PerfOverlay.DrawFps 0


For å vise FPS inne i spillet.

PerfOverlay.DrawGraph 0


For å vise graf over CPU og GPU.

Sett 1 istedefor 0 for å slå på.

Sett også en fast FPS for å unngå spikes:

GameTime.MaxVariableFps 60


Link til siden:  http://www.nbfc.no/plugins/for ... ewtopic.php?585.last
Like (1) · Comments (0)
Forum » Forums » Battlefield 4
Please login or register to reply.
Chat Box
Site Visitors
18196
10443
1616
1537
866
717
588
558
473
430
410
246
Newest Members
AOSN BlueNation
3rd Mar

Clipz
7th Dec 2016

aleko78
5th Dec 2016

Hajvan
21st Nov 2016

Trailon
14th Nov 2016