Welcome

Forgot Password?
Online Members
AOSN RageWolff
Online now
Online Guests: 3
Recruitment
Open

Roster
BF4 Lagdrop Fix
Forum » Forums » Battlefield 4
Joined: 21st Sep 2013
Rank: Friends
Likes 34
7th Oct 2013

RenderDevice.Dx11Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 1
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurForceOn 0
WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0
WorldRender.MotionBlurMax 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0

PerfOverlay.DrawFps 1
GameTime.MaxVariableFps 60
PerfOverlay.DrawGraph 0


Her er "user.cfg" fila.

Ting som dere kan slå av og på av viktighet er:

PerfOverlay.DrawFps 0


For å vise FPS inne i spillet.

PerfOverlay.DrawGraph 0


For å vise graf over CPU og GPU.

Sett 1 istedefor 0 for å slå på.

Sett også en fast FPS for å unngå spikes:

GameTime.MaxVariableFps 60


Link til siden:  http://www.nbfc.no/plugins/for ... ewtopic.php?585.last
Like (1) · Comments (0)
Forum » Forums » Battlefield 4
Please login or register to reply.
Chat Box
Site Visitors
20219
10785
1870
1731
897
730
598
591
502
442
422
251
Newest Members
AOSN HELTLOST
28th Jul


AOSN darkgogg
21st Jul

AOSN CowBlam
5th Jul

Teamspeak