Welcome

Forgot Password?
Online Members
None
Online Guests: 1
LiveSecure Activity
Recruitment
Open

Roster
BF4 Lagdrop Fix
Forum » Forums » Battlefield 4
Joined: 21st Sep 2013
Rank: Friends
Likes 34
7th Oct 2013

RenderDevice.Dx11Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 1
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurForceOn 0
WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0
WorldRender.MotionBlurMax 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0

PerfOverlay.DrawFps 1
GameTime.MaxVariableFps 60
PerfOverlay.DrawGraph 0


Her er "user.cfg" fila.

Ting som dere kan slå av og på av viktighet er:

PerfOverlay.DrawFps 0


For å vise FPS inne i spillet.

PerfOverlay.DrawGraph 0


For å vise graf over CPU og GPU.

Sett 1 istedefor 0 for å slå på.

Sett også en fast FPS for å unngå spikes:

GameTime.MaxVariableFps 60


Link til siden:  http://www.nbfc.no/plugins/for ... ewtopic.php?585.last
Like (1) · Comments (0)
Forum » Forums » Battlefield 4
Please login or register to reply.
Chat Box
Site Visitors
19421
10599
1728
1668
886
727
590
585
497
442
418
250
Newest Members
AOSN HugeCursor
22nd Mar

AOSN Rolfert
22nd Mar

RaM
17th Jan

XealGamer
29th Dec 2017

AOSN Katheaa
30th Nov 2017